Inzetten op emotionele competenties van leerlingen

Waarom JEZ! to Emotions?

Internationaal onderzoek toont aan dat inzetten op emotionele competenties van leerlingen een belangrijke hefboom kan zijn voor scholen om positief bij te dragen aan de school- en welzijnsuitkomsten van hun leerlingen. Vele scholen en leerkrachten hebben vandaag de dag dan ook aandacht voor emoties herkennen en uiten alsook voor emotieregulatie in de klas. Tegelijkertijd groeit de etnisch-culturele diversiteit in onze scholen elke dag, zeker in de steden. Dat betekent dat een stijgend aantal kinderen opgroeit in verschillende emotieculturen en emotietalen. Tot nu toe is het nog een groot vraagteken hoe cultuur, taal en emoties met elkaar verweven zijn, wat de impact is van wat scholen doen rond emotionele socialisatie, of dit alle leerlingen in dezelfde mate vormt. Bovendien weten we op dit moment nog niet of (werken aan) emotionele competentie voor alle leerlingen op dezelfde wijze bijdraagt aan school- en welzijnsuitkomsten. Dus…

Wat is JEZ! to Emotions?

Om op deze vragen een eerste antwoord te bieden en in de toekomst tools te ontwikkelen samen met en voor scholen die de emotionele competentie van álle kinderen ondersteunen, zetten wij momenteel een studie op binnen basisscholen in vier steden. Wat gaan we concreet doen?

Wat krijgen scholen bij medewerking aan het JEZ! project

Scholen krijgen een algemeen rapport met de informatie van alle scholen en een individueel feedbackrapport op schoolniveau. Daarbij wordt een overzicht bezorgd van de scores op de gemeten variabelen in de studie:

Bij leerlingen

 • (Groei in) emotionele competentie

 • Percepties van emotiesocialisatie door leraren

 • (Groei in) sociaal welzijn

 • (Groei in) psychologisch welzijn

 • (Groei in) school belonging

 • Wiskundeprestaties

 • Socio-demografische kenmerken

Bij leraren

 • Self-efficacy als emotiesocialisatieagent

 • Persoonlijke self-efficacy inzake emoties

 • Self-efficacy omgang etnisch-culturele diversiteit

 • Bewustzijn culturele verschillen in emoties

 • Beleid inzake talige en emotionele diversiteit

Scholen kunnen extra toelichting vragen bij de onderzoekers. Bovendien worden scholen op de hoogte gehouden van verdere resultaten van het onderzoek. Tenslotte engageert het onderzoeksteam zich om de resultaten van dit onderzoek ruim te verspreiden en onder aandacht te brengen van beleidsmakers. Noden die scholen voelen bij het verkrijgen van de resultaten zullen dan ook nauwgezet gecapteerd worden.

Dit FWO-project wordt gefinancieerd door het JEZ! jongerencollectief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius (www.jezofficial.be) en werd uitgekozen door een jury van academici, jongeren, experts, en mensen op het terrein, met het oog op genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om leerkrachten, sportclubs, culturele verenigingen of jeugdwerkers in staat te stellen om de ontwikkeling van jongeren optimaal te ondersteunen.