JEZ! to Emotions te gast in Nederland

Enkele weken geleden had onze coördinator dr. Graziela Dekeyser het genoegen om het JEZ! to Emotions project te “dopen” op de LOWAN (ondersteuning nieuwkomersonderwijs) studiedagen in Nieuwegein, Nederland.

Internationaal onderzoek toont aan dat inzetten op emotionele competenties van leerlingen een belangrijke hefboom kan zijn voor scholen om positief bij te dragen aan de school- en welzijnsuitkomsten van hun leerlingen. Maar geldt dat voor alle leerlingen op dezelfde manier? Meertalige kinderen groeien immers op in meerdere emotietalen én emotieculturen.

Guess what: we don’t know… yet! Maar dankzij het JEZ! to Emotions project én de medewerking van tal van scholen en leerlingen weten we dat hopelijk snel. Stay tuned!

JEZ! to Emotions te gast in Nederland